എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

നീ ഇവിടെയാണ് : ഹോം>വാര്ത്ത

ടിഎസ്എ ലോക്ക്. എന്താണ് ടി‌എസ്‌എ?

2019-12-10 26

ട്രാവൽ സെൻട്രി ലോഗോയുള്ള ഓരോ ടി‌എസ്‌എ അംഗീകരിച്ച ലോക്കിനും ചുവടെ ഒരു കീഹോൾ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ ലോക്ക് അൺ‌ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ടി‌എസ്‌എയ്‌ക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക ടി‌എസ്‌എ കീ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ടി‌എസ്‌എ ട്രാവൽ ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സ്യൂട്ട്‌കേസ് ലോക്ക് മുറിക്കാതെ തന്നെ ടി‌എസ്‌എയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് എളുപ്പത്തിൽ തുറക്കാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.


ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്യൂട്ട്കേസിൽ ഒരു ടി‌എസ്‌എ ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ടി‌എസ്‌എ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ തിരയുന്നുവെങ്കിൽ, അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കീ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്യൂട്ട്‌കേസ് തുറന്ന് അവരുടെ തിരയൽ നടത്താം. അവർ തിരയൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് വീണ്ടും ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.


നിങ്ങൾ ഒരു ടി‌എസ്‌എ അംഗീകരിച്ച ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ടി‌എസ്‌എ നിങ്ങളുടെ പരിശോധിച്ച ബാഗേജ് തിരയുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ലോക്ക് മുറിക്കാൻ അവർ ബോൾട്ട് കട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലോക്ക് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ദോഷം.


എല്ലാ ടി‌എസ്‌എ അംഗീകരിച്ച ലോക്കുകളും ട്രാവൽ സെൻ‌ട്രി ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിനാൽ‌, അവയെല്ലാം ഒരു നിശ്ചിത നിലവാരം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ‌ പ്രവർ‌ത്തിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക്‌ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം.


ഞങ്ങൾ‌ വിൽ‌ക്കുന്ന എല്ലാ TRVLMORE TSA ലഗേജ് ലോക്കുകളും വിപുലമായി പരീക്ഷിച്ചു, മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സന്തുഷ്ട സഞ്ചാരികൾ‌ അവ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌തു.