ប្រភេទទាំងអស់
EN

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម>ផលិតផល>វ៉ាលីអេសអេស

609

សេចក្តីលម្អិត
  • ការ​ពិពណ៌នា​ពី​ផលិតផល

  • រូបភាពលម្អិត

  • សាកសួរ

  • សូមផ្តល់អនុសាសន៍

DESCRIPTION

+Extra-thick ABS for enhanced strength and durability +Protective hard shell with scratch-resistant finish

+360° rotating TPE silent run wheels

+ TSA approved Lock

+ 4-level adustable flexible handle

+Durable double-head zipper

+ 4 Foot nails on side assures no sliding

+ Mesh zip comparts design for better organizing

រូបភាពលម្អិត

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ