همه دسته بندی ها
EN

تو اینجایی : صفحه اصلی>خدمات

OEM / ODM days 30 روز از زمان نقاشی

می توانید چمدان های نصب شده یا ODM را با اندازه ، شکل ، رنگ ، آرم های مختلف تهیه کنید. و غیره تنها کاری که شما باید انجام دهید اینست که برای ما عکس یا نمونه ارسال کنید و ما می توانیم دقیقا همان محصولات را بر اساس تصویر یا نمونه تولید کنیم.

                       

همچنین می توانید نقشه طراحی را بفرستید ، تیم طراحی ما برای تحقق طراحی های بی نظیر با شما همکاری نزدیکی خواهد کرد.

                       

می توانید چمدان های نصب شده یا ODM را با اندازه ، شکل ، رنگ ، آرم های مختلف تهیه کنید. و غیره تنها کاری که شما باید انجام دهید اینست که برای ما عکس یا نمونه ارسال کنید و ما می توانیم دقیقا همان محصولات را بر اساس تصویر یا نمونه تولید کنیم.

                       

همچنین می توانید نقشه طراحی را بفرستید ، تیم طراحی ما برای تحقق طراحی های بی نظیر با شما همکاری نزدیکی خواهد کرد.

                       

می توانید چمدان های نصب شده یا ODM را با اندازه ، شکل ، رنگ ، آرم های مختلف تهیه کنید. و غیره تنها کاری که شما باید انجام دهید اینست که برای ما عکس یا نمونه ارسال کنید و ما می توانیم دقیقا همان محصولات را بر اساس تصویر یا نمونه تولید کنیم.

                       همچنین می توانید نقشه طراحی را بفرستید ، تیم طراحی ما برای تحقق طراحی های بی نظیر با شما همکاری نزدیکی خواهد کرد