همه دسته بندی ها
EN

تو اینجایی : صفحه اصلی>محصول>پارچه های پارچه ای

پارچه 7301

جزئیات
  • توضیحات محصول

  • جزئیات تصویر

  • تحقیق کردن

  • توصیه

شرح

Precision Glide System includes Contour Grip, adjustable 4 stop PowerScope handle and MagnaTrac spinner wheels for precise control and effortless roll

Tip resistant tapered expansion adds up to 2 inches packing capacity when needed; High density nylon fabric with duraguard coating resists stains and abrasions; Supra zipper heads are engineered to resist damage from frequent use and abuse

Built in, fold out suiter keeps clothes wrinkle free; Interior tie down system includes built in accessory pockets; Includes an integrated TSA lock (default lock code is 0 0 0 to open, slide button towards the dial)

با پشتیبانی ما ساخته شده است برای یک عمر محدود ، ضمانت رایگان نگرانی که شامل هزینه تعمیر خسارت ناشی از هواپیمایی یا سایر شرکتهای متداول برای زندگی کیسه پس از ثبت نام تحت وعده همراه معتمد

جزئیات تصویر

تماس با ما